Řízení přesnosti obrábění CNC soustruhu ve výrobě

Řízení přesnosti obrábění CNC soustruhu ve výrobě

Vliv přesnosti obrábění na CNC soustruhu je obecně způsoben následujícími několika důvody, jedním je důvod vybavení, druhým je problém s nástrojem, třetím programování, čtvrtým je chyba benchmarku, dnes Wally strojní technologie a stručně je popíšete aspekty.

1. Přesnost obrábění CNC soustruhu způsobená zařízením je obecně způsobena systémovou chybou samotného stroje a chybou způsobenou házením obráběcího stroje. V procesu používání obráběcího stroje se opotřebovávají části jádra, jako je vodicí šroub, což má za následek zvětšení mezery a větší chybu obráběcího stroje, což ovlivní přesnost obrábění CNC soustruhu;

2. V procesu zpracování NC soustruhu je velmi důležité vybrat řezný nástroj. Nevhodný nástroj povede k příliš vysokému zatížení stroje a příliš rychlému opotřebení nástroje, což povede k tomu, že přesnost CNC soustruhu nemůže splnit požadavky na produkt;

3. Nerozumné parametry řezání nastavené během programování jsou také jedním z důvodů, proč nelze zaručit přesnost obrábění CNC soustruhu. Řezné parametry posuvu a otáčky musí být nastaveny kombinací nástroje, materiálových charakteristik a vybavení, aby byla zajištěna přesnost obrábění CNC soustruhu;

4. V procesu zpracování NC soustruhu je chyba data produktů také jedním z důvodů, proč přesnost obrábění CNC soustruhu nemůže splnit požadavky. Díky kombinaci soustružení a frézování lze časy upnutí co nejvíce zkrátit, což může snížit vliv sekundárního zpracování na přesnost obrábění CNC soustruhu způsobený změnou počátku.

Výše uvedeným obsahem je technologie volejbalu pro každého, kdo se může podělit o téma přesnosti obrábění CNC soustruhů, a doufat, že dá lidem CNC obrábění odkaz.


Čas zveřejnění: říjen-12-2020